Punëtoria “Arritjet e dialogut teknik dhe ndikimi i tij në jetën e përditshme të qytetarëve”

 

Instituti për Analiza të Politikave në bashkëpunim me Grupin për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi ka mbajtur në Ferizaj punëtorinë e tretë me radhë  “Arritjet e dialogut teknik dhe ndikimi i tij në jetën e përditshme të qytetarëve”.

Drejtoresha Ekzekutive e I4PA, Dea Gecaj, deklaroi se kjo punëtori synon të informojë pjesëtarët e Shoqërisë Civile mbi përfitimet, ndikimin dhe zbatimin e marrëveshjeve Kosovë-Serbi.

“Qëllimi i punëtorisë së sotme është të informojë pjesëtarët e shoqërisë civile për arritjet e dialogut teknik. Shoqëria civile shpesh me nismat e saj ndikon në agjendat politike të shtetit. Kështu që me të drejtë mund të themi se në një shtet modern demokratik, përveç tre shtyllave të qeverisjes, ne mund të shtojmë media dhe shoqërinë civile, “tha Gecaj.

Në sesionin e parë të punëtorisë, Dren Zeka, ish anëtar i ekipit të dialogut në Kosovë, shpjegoi në mënyrë kronologjike ngjarjet që çojnë deri në marrëveshjet teknike, si dhe rezultatet dhe përfitimet që rrjedhin prej tyre. Ai vuri në dukje se niveli i zbatimit të marrëveshjeve teknike ishte i ndryshëm. Z. Zeka përmendi marrëveshjen e IBM si një nga marrëveshjet më të suksesshme që përshkruan përfitimet nga hapja e vendkalimeve kufitare. Në fund të fjalës së tij, Z. Zeka inkurajoi pjesëmarrësit që të ndjekin nga afër procesin e dialogut në mënyrë që të kuptojnë përfitimet dhe mënyrat që ata mund të kontribuojnë në proces.

Në sesionin e dytë Abdullah Ferizi, Këshilltar i Politikave në BPRG, theksoi qëllimin e projektit e që është promovimi dhe komunikimi i përfitimeve të këtij procesi te qytetarët në jetën e tyre të përditshme. Të kuptuarit e pikëpamjeve të grupeve të ndryshme të Kosovës për çështjen e dialogut teknik është gjithashtu një rëndësi e madhe për të gjithë projektin, shtoi z. Ferizi.

 

Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e dialogut si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Ata folën për përvojat e tyre para dhe pas arritjes së një marrëveshje, me theks të veçantë në përfitimet që ata kishin pas arritjes së marrëveshjes së lëvizjes së lirë. Ata gjithashtu deklaruan se zhgënjimi për moszbatimin e këtyre marrëveshjeve ekziston për të dy vendet. Pjesëmarrësit deklaruan se ishte e nevojshme që dialogu të udhëhiqej nga persona të duhur për një rezultat pozitiv dhe përfitues për qytetarët e të dy palëve.

Nisma të tilla, tha Florina Ujupi, kanë një rëndësi të madhe për të informuar të rinjtë për një çështje thelbësore për shtetndërtimin e Republikës së Kosovës. Ajo inkurajoi formatet e tilla të punëtorive që të mbahen rregullisht, pasi seminari shërbeu për të sjellë dialog për njerëzit përmes informacionit më të saktë mbi të.

 

Ky aktivitet u organizua me mbështetjen e Ambasadës Mbretërore Norvegjeze në Kosovë. Përmbajtja e këtij aktiviteti është përgjegjësia e vetme e Grupit të Politikave dhe Avokatisë në Kosovë dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret për të përfaqësuar pikëpamjet e Ambasadës Norvegjeze në Kosovë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *