Punëtoria “Përfitimet e Dialogut Të Ndërmjetësuar nga BE-ja”

Instituti për Analiza të Politikave në bashkëpunim me Grupin për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi organizuan punëtorinë e “Përfitimeve të Dialogut Ndërmjetësuar nga BE-ja” në Vushtrri me pjesëmarrës nga shoqëria civile, financuar nga Bashkimi Evropian dhe Ambasada Norvegjeze në Prishtinë. Njëzet e dy përfaqësues nga OJQ-të nga tre komuna, Mitrovice, Vushtrri dhe Obilic diskutuan procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe përfitimet e marrëveshjeve të arritura gjatë procesit.

Dea Gecaj, drejtoreshë ekzekutive e Institutit I4PA gjatë fjalës hyrëse vuri në dukje se “me të drejtë mund të themi se përveç tre shtyllave të qeverisjes – legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit – në shtetet e sotme moderne dhe demokratike mund të shtojmë dy shtylla të tjera të rëndësishme për përparimin dhe zhvillimin e atyre shoqërive – mediat dhe shoqërinë civile. ”

Fisnik Rexhepi, ekspert mbi dialogun Kosovë-Serbi, paraqiti një pasqyrë të tërë procesit të dialogut nga viti 2011 deri më sot, duke përshkruar sfidat e arritjes së marrëveshjeve dhe duke shtuar se “Çka është e rëndësishme për këtë fazë është se ky dialog ka ofruar një perspektivë të re që ka provuar se përveç dallimeve, marrëveshjet janë të mundshme. Edhe në rastet kur palët nuk mund të pajtohen, ata nuk u tërhoqën nga negociatat “.

Z. Rexhepi gjithashtu theksoi rëndësinë e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes si një nga marrëveshjet më të suksesshme dhe shtoi se “me këtë marrëveshje, qasja e diasporës kosovare që jeton në vendet e BE dhe veçanërisht në Gjermani, në atdheun e tyre është shkurtuar për së paku 400 KM “. Gjithashtu ai përmendi se pas marrëveshjes, serbët e Kosovës filluan të aplikojnë për kartat e identitetit të Kosovës. Ndërsa disa nga marrëveshjet nuk arritën implementimin e plotë, ai shtoi se “situata tani është shumë më mirë se sa ishte përpara marrëveshjeve”

Nga ana tjetër, pjesëmarrësit ngritën një pyetje rreth transparencës dhe informimit publik gjatë procesit të dialogut dhe procesit të zbatimit të marrëveshjeve. Shumica e publikut të informuar përmes mediave theksuan rolin e medias në angazhimin e shoqërisë për të marrë pjesë më shumë në procesin e dialogut. Besmir Ahmeti nga OJQ Hareja nga Vushtri shtoi se “ka mospërputhje në raportimin nga mediat në Kosovë dhe mediat në Serbi për procesin e dialogut, gjë që krijon konfuzion në opinionin publik”. I gjithë procesi nuk ishte i imunizuar ndaj tendencave globale të lajmit të rremë dhe kërcimeve në mediat sociale, ku numri i konsiderueshëm i opinionit publik, sidomos të rinjtë, kishte kontaktin e parë me lajmet.

Në përfundim, pjesëmarrësit, duke përfshirë edhe z. Rexhepi, u pajtuan që punëtoritë e tilla, si ato të mbajtura në Lipjan dhe Vushtrri, ishin më se të nevojshme për të shpërndarë informacion të saktë dhe në kohë për publikun e gjerë mbi dialogun teknik dhe marrëveshjet që rrjedhin nga ajo.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *